1. Oriënterend gesprek

 • Gesprek telefonisch

orienteer

2. Intake

 • Vooraf

  • Afspraak maken
  • Vragenlijst wordt u bezorgd
  • Vragenlijst invullen, hulpvraag formuleren en terugbezorgen voor eerste intake
 • Tijdens de eerste intake

  • Onderzoek naar aspecten die van invloed kunnen zijn op het leren
  • Meegeven eerste reeks thuisoefeningen
 • Achteraf

  • Ik bezorg u een verslag en een aanpakplan.
  • Toelichting bij het verslag

3. Opvolging

 • Frequentie: om de 2 à 4 weken
 • Nieuwe opdrachten op maat van het individuele kind
 • Ondersteuning oefeningen voor ouders met beeldmateriaal

4. Oefensessies voor thuis

 • Vijf dagen per week
 • 10 tot 15 minuten
 • Begeleiding door ouder of andere begeleider vereist
 • Trainingsmateriaal wordt eventueel meegeven in bruikleen