Reflexintegratie

Symptomen bij kinderen

Motorisch

 • kan niet stilzitten, wil altijd bewegen
 • struikelt veel
 • heeft evenwichtsproblemen
 • heeft moeite om te leren zwemmen
 • zit op de grond met zijn bips tussen de twee benen in (W-zit)
 • is “onhandig”, loopt tegen dingen aan, gooit zaken om
 • slechte coördinatie (met name tijdens balspelen)
 • heeft een zwakke pengreep, schrijfproblemen
 • ligt tijdens het schrijven met het hoofd bijna op de tafel
 • moet zijn hoofd ondersteunen bij het eten of bij schoolwerk
 • hangt onderuit in zijn stoel
 • heeft zijn voeten om de stoelpoten geklemd
 • zit op één been, haakt het andere been om een stoelpoot

Cognitief

 • concentratieproblemen
 • geheugenproblemen
 • structureerproblemen (bv. bij les studeren)
 • automatiseringsproblemen
 • leesprobleem
 • rekenprobleem
 • veel overschrijffouten

Sociaal/emotioneel

 • lage eigenwaarde, weinig zelfvertrouwen
 • is overgevoelig voor labels in kleding, geluid en/of licht
 • bijt op z’n pen, nagels of duimt
 • is ‘s nachts nog niet zindelijk
 • is onzeker, faalangstig
 • wordt gepest of pest zelf
 • loopt op zijn tenen (letterlijk en figuurlijk)
 • heeft zijn emoties niet in balans
 • schrikt van harde geluiden
 • slaapt slecht
 • houdt niet van veranderingen
 • is gemakkelijk afgeleid
 • heeft last van allergieën, heeft een lagere immuniteit
 • klaagt over hoofdpijn tijdens het lezen of tv kijken
 • klaagt over buikpijn voor het school gaan

Toont je kind verschillende symptomen?  

Ja…..misschien kan reflexintegratietherapie hulp op maat bieden…

Reflexen

Iedere gezonde pasgeboren baby beschikt over vele reflexen die zich in een vaste volgorde en periode ontwikkelen.  Reflexen zijn aangeboren bewegingen die niet met ‘de wil’ zijn aan te sturen, maar geprogrammeerd worden vanuit de hersenstam.  Deze bewegingen ontstaan al in de baarmoeder. Ze helpen de baby de bevalling goed door te komen en de eerste maanden van het bestaan te overleven.  Voorbeelden van deze primaire reflexen zijn
o.a.: het zuigreflex, de grijpreflex en de schrikreflex.

Je kriebelt een baby over zijn wang en hij begint te zoeken naar voeding. Of je kriebelt ‘m in zijn hand en hij grijpt je hand vast.  Schrikt hij ergens van? Dan vliegen zijn armen en benen de lucht in, kijkt hij je aan met grote ogen en begint hij desnoods te huilen.

De primaire reflexen vormen de basis voor de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel en de hersenen. Hun verdere evolutie is verantwoordelijk voor de manier waarop het kind zich motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief ontwikkelt.

ten-foot-child-reborn-sole-small-baby_121-97325
761376_54437972

Integratie reflexen

Bij het ouder worden maken die reflexen deel uit van het kind in zijn totaliteit. Ze worden geïntegreerd. De spontane handelingen (zie hierboven) verdwijnen.

Kinderen reageren op een andere manier.

Bij goed geïntegreerde reflexen geef je een reactie vanuit je prefrontale cortex (een gebied in de hersenen, gelegen in het voorste gedeelte van de frontale kwabben) waar je de informatie verwerkt en analyseert alvorens een reactie te geven.

Die integratie loopt niet altijd van een leien dakje waardoor primaire reflexen actief blijven.

Vertragende factoren:

 • problemen tijdens zwangerschap
 • moeilijke bevalling
 • verwikkelingen kort na de geboorte
 • emotionele stress bij moeder tijdens zwangerschap

Op latere leeftijd kunnen primaire reflexen opnieuw geactiveerd worden door opgelopen trauma’s, chronische stress en/of ziekte.

Gevolg voor de ontwikkeling

Nog niet geïntegreerde primaire reflexen kunnen verstorend werken of later voor problemen zorgen op gebied van:

 • bewegingscontrole
 • evenwicht
 • waarnemingsvermogen
 • visuele informatie verwerking
 • oog-handcoördinatie

Dit kan leiden tot symptomen die horen bij autisme, AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, concentratiestoornissen, lees-, reken-, leer- en schrijfproblemen, auditieve verwerkingsmoeilijkheden, uitspraakproblemen,….

Als primaire reflexen nog actief zijn (of opnieuw actief zijn geworden) wordt de hersenstam geprikkeld en gebruikt het lichaam de reflexen. We reageren dan vanuit stress en overlevingsdrang.

Wat als je lichaam nog steeds op ‘primaire reflex’ geprogrammeerd staat?  Er nadert een prikkel en plots reageert je lichaam zoals een baby.
Een kind krijgt een prikkel in z’n voet en die voet schiet in de Babinski reflex (de tenen krullen omhoog) waardoor je schuin gaat lopen of je evenwicht verliest.
Een kind neemt een pen (prikkel) in z’n hand en automatisch grijpt het kind de pen stevig vast (robinson hands grasp reflex). Een pen krampachtig vasthouden is natuurlijk lastig schrijven.  En zo zijn heel wat reflexpatronen!  Misschien denk je…’Die kun je toch gewoon beheersen?’  Maar dat kun je dus niet! Die reflexen gebeuren vanuit je hersenstam. En die zorgt voor de onbewuste processen. Het is gewoon een automatische reactie, daar kun je weinig aan voorkomen.

Hulp

Reflexintegratietherapie kan hulp bieden om die primaire reflexen in een verder ontwikkelingsstadium toch nog te integreren zodat ze behoren tot ‘het kind’ in zijn totaliteit.  Het is een specifieke therapie die bestaat uit gerichte bewegingen.

De hele vroegtijdige ontwikkeling wordt opnieuw overgedaan.  Zo krijgt het kind een tweede kans om die vroege en belangrijke neurale netwerken te implementeren .

Op die manier bouw je een stevig fundament voor de verdere ontwikkeling van de hogere hersendelen.

Testen en behandeling

Heeft u de indruk dat u of uw kind gehinderd wordt door de aanwezigheid van primaire reflexrestanten, dan kunt u dit bij praktijk ‘Klim Op’ laten testen.

De verdere behandeling bestaat uit een reeks bewegingsoefeningen die zowel passief (het kind hoeft enkel te ondergaan) als actief (het kind beweegt mee tijdens de oefening) gebeuren.

Oefeningen voor thuis worden op speelse wijze aangeboden zodat de kinderen het leuk vinden om te doen. Ouders, begeleiders krijgen ook visuele ondersteuning en een opvolgingsrooster.

Deze therapie kan bij iedere leeftijd worden ingezet, van baby tot volwassene.

Doel therapie:

Ik help het lichaam een balans vinden tussen de reflexpatronen (spanning) en de tegengestelde patronen (ontspanning).  Een eenvoudige methode die heel doeltreffend is.  Kinderen leren vanaf de geboorte vanuit beweging.
Zo leer je de wereld om je heen kennen en begrijpen. Je leert je lichamelijk/motorisch ontwikkelen, maar je leert ook je visuele en auditieve systeem ontwikkelen.  Door bewegen en herhalend oefenen ontwikkel je het ruimtelijk inzicht. De werking van je hersens en je zintuigen worden één geheel.  Daarom is buitenspelen en bewegend spelen ook zó ontzettend belangrijk. Denk aan kruipen, klimmen, steppen, fietsen….

Praktijk ‘Klim Op’ werkt volgens twee reflex integratie methodes:

MNRI

Masgutova Neuro-Sensory-Motor and Reflex Integration Methode®. (masgutovamethode.nl)

Volgens de Masgutova Neurosensomotorische Reflexintegratie methode (MNRI®) kunnen nog actieve primaire reflexen op een simpele, maar diepgaande manier geïntegreerd worden.  De MNRI® methode is ontwikkeld door de Russische psychologe Dr. Svetlana Masgutova.

RMTi

Rhythmic Movement Training International (rhythmicmovement.com)

RMTi is gebaseerd op het werk en de bijdragen van de Zweedse therapeut Kerstin Linde, Zweedse psychiater Harald Blomberg en Australische opvoeder en kinesiologist, Moira Dempsey.  RMTi opgericht door Moira Dempsey, combineren de ritmische bewegingen met diepgaande reflex integratie technieken in een effectief programma.