Dominantiematrix

Met de DominantieMatrix bepalen we de samenstelling van iemands dominantie profiel. Daarmee kun je te weten komen hoe een kind het beste kan leren of wat er dwars zit. Aansluitend kunnen adviezen worden gegeven om het leren te optimaliseren.

  • Waarom luistert mijn kind niet?
  • Waarom praat mijn kind er altijd doorheen?
  • Waarom kan mijn kind niet stilzitten als er iets verteld wordt?
  • Waarom slaat mijn kind vaak letters en soms zelfs zinnen over?
  • Waarom spiegelt mijn kind cijfers en/of letters?
  • Waarom lukt klokkijken maar niet?
  • Waarom blijft mijn kind spellend lezen?
  • Waarom let mijn kind op school niet op, maar thuis wel?
  • Waarom loopt mijn hoogbegaafde kind tegen allerlei problemen aan?
  • Waarom functioneren kinderen met dyslexie niet allemaal op dezelfde manier?

Hoe leert een kind en waarom op die manier?  Wat kan ik, als ouder, of wat kan een leerkracht, doen als zoon of dochter in de stress schiet en het leren en concentreren niet lukt? Aan de hand van enkele korte testjes kunnen we het dominatiepatroon van uw kind achterhalen, zodat er met alle leermogelijkheden rekening gehouden kan worden. Dit doen we met de DominantieMatrix. (ontwikkeld door Will Missot van het CNLS)

Om goed te kunnen leren moeten de linker- en rechterhersenhelft zich gelijkelijk ontwikkelen. Het is wel zo dat er een voorkeur optreedt, waarbij het kind zich links- of rechtsgericht ontwikkelt. Dit wordt bepaald door de dominantie van de linker- of rechterhersenhelft.

Dominantie van de linkerhersenhelft zorgt ervoor dat iemand van links naar rechts werkt. Dat past precies bij de manier waarop we leren lezen, schrijven en rekenen. Je hebt dan ook talige mogelijkheden en kunt logisch redeneren. Wel mis je het overzicht en kun je soms door de bomen het bos niet meer zien.

Ben je rechtsgericht omdat de rechterhersenhelft dominant is, dan werk je het liefst van rechts naar links. Tegen de stoom in als het ware. Spiegelingen en verwisselingen kunnen daardoor optreden. Ook kan het daardoor voorkomen dat optellen wel lukt, maar aftrekken een stuk moeilijker is. Of dat rekenen en klokkijken niet gemakkelijk is omdat je letterlijk anders tegen de cijfers en getallen aankijkt. Tijdsbesef kan zich daardoor moeizamer ontwikkelen dan gewenst. Ruimtelijke begrippen als meer en minder, links en rechts, onder en boven, voor en achter zijn dan verwarrend. Zo kunnen er problemen ontstaan op reken- en taalgebied.

Maar dominantie beperkt zich niet tot de hersenhelften.  De dominantie van oog, hand, oor en voet bepaalt bovendien hoe een kind met auditieve en visuele informatie om kan gaan. Het leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist doen. Ook is het bepalend of het in stilte leert, juist met anderen of een combinatie daarvan. Tot slot is het van belang om te weten of het beter vooraan of achteraan, links of rechts in de klas moet zitten.

Ik ben een gecertificeerd DominantieMatrixCoach en kan een behandelplan op maat maken.

Naast allerlei adviezen met betrekking tot de beste plek in de klas, de meest optimale leerstijl en begeleiding, kan er ook ingezet worden op optimaliseringstraining via onder andere BrainGym oefeningen, motorische training, lateralisatietraining, visuele training, auditieve training en ontspanningsoefeningen.