Begeleiding bij leerproblemen

Ieder kind ontwikkelt op zijn eigen tempo. Reeds bij baby’s, peuters stellen we verschillen vast. Zo verloopt ook het leerproces. Lezen, schrijven, rekenen … kunnen problemen geven. Voor sommigen gaat het vanzelf, een ander worstelt ermee. Ouders en leerkrachten zoeken, proberen…en hebben veel onbeantwoorde vragen.

Bij die bijzondere kinderen verloopt het leerproces trager. Ze vragen meer tijd om een bepaalde vaardigheid te verwerven. De leerkracht staat voor een heterogene groep. Door differentiëren komt ze de individuele ontwikkeling tegemoet. Maar bij sommigen is er meer nodig. Soms moet uitgebreid gezocht worden naar de oorzaken, of waar het vastliep. Dat vraagt tijd en individuele begeleiding.

Ook de werkhouding speelt mee. Het analyseren ervan kan klaarheid scheppen.

Bij sommigen lukt het studeren niet. Kinderen hebben moeite om die vaardigheid te verwerven. Een studiemethode vinden is een complexe opgave.

En op school moet de leerkracht verder met haar programma.

Om te voorkomen dat die kinderen een ernstige leerachterstand oplopen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten biedt Klim Op begeleiding bij leerproblemen.

jonathan-borba-Z1Oyw2snqn8-unsplash

Wanneer kiezen voor begeleiding?

Doelgroep

lagere schoolkinderen met leerproblemen waardoor ze herhaaldelijk op school onder hun capaciteiten presteren.

Welke problemen?

 • Uw kind heeft een leerstoornis die het leren bemoeilijkt.
  • dyslexie
  • dyscalculie
  • DCD (dyspraxie)
  • AD(H)D
  • ….
 • Uw kind ondervindt gedurende een hele periode problemen met:
  • lezen
  • schrijven – spelling – schrijfmotoriek
  • rekenen
  • studeren en informatieverwerking
  • begrijpend lezen
 • Uw kind heeft problemen qua werkhouding.
  • motivatie- en concentratieproblemen
  • uitstelgedrag (bv. huiswerk)
  • negatieve houding tegenover werkblaadjes, invulboeken, studeren…
  • te lage taakspanning.
 • Uw kind ontwikkelt een laag zelfbeeld door de leerproblemen. Zijn/haar welbevinden is laag.
 • Uw kind raakt geïsoleerd waardoor de sociale ontwikkeling problemen geeft.
 • Uw kind gaat door de leerproblemen niet meer graag naar school. School wordt een lijdensweg.

Wat houdt de begeleiding in?

Doel

Het kind laten presteren op zijn maximum niveau.

Werkwijze

In een eerste fase worden de obstakels die het leren bemoeilijken opgezocht.

Volgende vragen komen aan bod:

 • Zit het kind vast in een ontwikkelingsfase?
 • Is stress een belemmerende factor?
 • Heeft het een leerstoornis?
 • Liggen sociaal-emotionele factoren aan de basis?
 • Zit het ergens vast in de leerstof?
 • Hoe studeert zij/hij?
 • ….

In een tweede fase werk ik rond de vastgestelde problemen. Uw kind krijgt hulp en extra ondersteuning op zijn/haar niveau. Ik start steeds met wat het goed kan en zo verder opbouwen. De problemen worden stap per stap aangepakt.

De sessie start met een instructie. Daarna komt het oefenen en toepassen. Dat gebeurt steeds onder individuele begeleiding. Onderwijs op maat van het kind, staat centraal.

lovetolearn
learn

Hoe verloopt de samenwerking?

Met toestemming van de ouders zoek ik contact met de school. Op die manier kan ik aansluiten met de gebruikte methode. Dezelfde terminologie wordt dan in de therapie gehanteerd. Eenduidigheid is heel belangrijk om tot leren te komen. Regelmatig overleg is noodzakelijk om tot een goede samenwerking te komen.

Met goedkeuring van de ouders geef ik oefeningen mee naar huis. Mijn bedoeling is dat het kind individueel werkt aan de taken.

Ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van de vorderingen van het kind.

Bij het vaststellen van ernstige specifieke problemen waar gespecialiseerde hulp nodig is, wordt steeds verder verwezen.