Praktijk ‘Klim Op' ondersteunt en begeleidt kinderen en jongeren met emotionele, leer- en/of gedragsproblemen samen met hun ouders op effectieve manier bij het leren. MEER INFO

WELKOM

Praktijk ‘Klim Op’ richt zich naar alle bijzondere kinderen en hun ouder(s)!

‘Groot worden’ is een pittige uitdaging.
Ik gebruik het beeld van een kind dat de leermuur beklimt.  Alle kinderen starten beneden. Ze zijn benieuwd, enthousiast en klaar om te ondernemen en te leren.  Het brede leren, over de schoolse vaardigheden heen, wordt hierbij ingezet.

Boven op die muur stappen ze in de wereld van de volwassene. Stap per stap….omhoog…in een prestatiegerichte maatschappij.

Maar al snel ervaren zowel de kinderen als de ouder(s) dat de start en de weg vooruit verschillend is.  Ieder kind is uniek.  Op emotioneel, intellectueel, sociaal, motorisch,…gebied worden verschillen duidelijk.  Het leren wordt bij enkelen moeilijk.  Het parcours verloopt over hindernissen.  Kinderen belanden soms in een neerwaartse spiraal.  Hun zo belangrijk zelfbeeld krijgt een deuk.  Het kind-zijn wordt overschaduwd.

The above-view portrait of a beautiful babysitter looking after cute kids

Ouders hebben vragen…veel vragen.  De zoektocht naar verklaringen en hulp begint.

‘School’ wordt een gespannen leefwereld.  Ook thuis zijn de gevolgen merkbaar.

In onze hedendaagse maatschappij staan de verwachtingen gespannen.  De prestatiedruk is voor jong en oud hoog.

Die bijzondere kinderen hebben hoge nood aan positieve ervaringen. Geloof in jezelf staat aan de basis van succes.  Maar wat als het klimmen elke dag zwaar is?  Wat als de stappen vooruit achterwege blijven?  Wat als leren stresserend wordt?  Wat als ontgoochelingen dagelijkse realiteit worden?

Dan wordt de vraag naar doelgerichte hulp dringend.

Ik ben overtuigd dat dankzij mijn wetenschappelijk ondersteunde stapsgewijze begeleiding, terugblikkend op de ontwikkeling van het unieke kind met zijn specifieke mogelijkheden, het opklimmen langs de leermuur een langzaam opgebouwd succesverhaal kan worden.

Ieder op zijn manier…met zijn eigen mogelijkheden…vooruit…

Praktijk ‘Klim Op’ ondersteunt en begeleidt kinderen en jongeren met emotionele, leer- en/of gedragsproblemen samen met hun ouders op effectieve manier bij het leren.